Bondeko lagere school

Op vraag van de lokale gemeenschap raakte Bondeko betrokken bij de lokale lagere school. Slecht management had desastreuze gevolgen en de kwaliteit van het onderwijs was ver beneden peil. Samen met een nieuw en dynamisch schoolbestuur en een nieuwe onderwijzersploeg willen we van deze school een voorbeeld maken voor de streek.

Onze droom

Bondeko lagere school gaat een school worden waar kwaliteitsonderwijs gegeven wordt aan de armere kinderen uit de gemeenschap. Een school waar kinderen alle aandacht, zorg en steun krijgen die nodig is om op te groeien tot mensen die het land kunnen helpen opbouwen. De school werkt aan de ontwikkeling van hoofd, hart én handen. Intellectuele ontwikkeling is net zo belangrijk als sociale vaardigheden, landbouw, communicatie en attitudes als eerlijkheid, integriteit en zelfvertrouwen. Misbruik van kinderen en verwaarlozing zijn niet ongewoon in onze gemeenschap. We hebben een maatschappelijk werkster in dienst genomen waaraan de kinderen hun verhaal kwijt kunnen en die daarnaast de ouders en verzorgers van de kinderen kan adviseren en begeleiden. Kinderen moeten zelf ontwikkelingswerkers worden voor hun eigen thuissituatie.

De kinderen

Om kwaliteitsonderwijs te kunnen geven, zitten er niet meer dan 35 kinderen in een klas. Dat is heel wat beter dan het landelijk gemiddelde van 90. Het Ugandees onderwijssysteem heeft zeven klassen lagere school en waar mogelijk gaan de kinderen eerst nog twee jaar naar de kleuterschool. Met negen klassen in totaal zullen we driehonderd kinderen op school gaan hebben. Ze wonen allemaal op loopafstand.

Het onderwijsprogramma

In het onderwijs zijn enkele vakken verplicht in Uganda: Engels, rekenen, maatschappijleer, natuurkunde en biologie. Alle kinderen doen in het zevende jaar een nationaal examen in deze vakken. Scholen zijn vrij zelf vakken toe te voegen. Omdat landbouw een belangrijk deel van het leven van veel Ugandezen is, zal dit ook op Bondeko lagere school een belangrijk vak zijn. We werken hiervoor nauw samen met de Anam Cara educatie boerderij.
Andere vakken zijn Luganda en Swahili, twee lokale talen, creatieve vakken, lichamelijke oefening en religie. Verder werken we aan een groot aantal thematische modules zoals HIV/ Aids, micro-krediet, malaria preventie, hygiëne om er maar een paar te noemen. We hebben een dynamisch team van leerkrachten. We hopen ook geregeld ervaren onderwijskrachten uit Europa te krijgen die als vrijwilliger voor een enkele maanden komen helpen.

Volgende project