Financiëel

Financiële gegevens Stichting Bondeko

ANBI gegevens:

Naam van de stichting: Stichting Bondeko
Fiscaal nummer: 807754481
Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Doelstelling Stichting Bondeko.

Opgericht 7 december 1982
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193031

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2014-2016
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2019
Jaarcijfers 2020 + Anbi formulier


De stichting heeft als doel:

“ steun aan ontwikkelingslanden door het ondersteunen van onderwijsprojecten, opleiding en studie, één en ander in de ruimste zin van het woord.“


De stichting tracht deze doelen te bereiken door:

“het organiseren van acties, loterijen, verkoop van lokale, door de mensen in het land waar de stichting werkt, gemaakte producten; propageren van ontwikkelingssamenwerking, geven van lezingen, uitleg over de projecten en het werk van de stichting tijdens bijeenkomsten van sponsoren en donateurs.”


anbiStichting Bondeko is een ANBI erkende organisatie. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

t.a.v. Stichting Bondeko
IBAN : NL02INGB0005467583
KVK : 41193031