Categorie archief: nieuws

nieuws

Een verrassing!

Begin maart 2021 kregen we van de stichting Kinderen van de Evenaar een gift van maar liefst €2250

Daarvoor wil ik hen hartelijk bedanken en wil ik hier ook even iets over deze stichting vertellen:

Stichting Kinderen van de Evenaar heeft als doel zoveel mogelijk geld te verdienen voor kansarme kinderen wereldwijd.

Deze keer was hun gift voor de kinderen van Bondeko.

Het bericht hierbij was dat voor dit bedrag 10 kinderen een jaar lang naar de Bondekoschool kunnen.

Stichting Kinderen van de Evenaar heeft een webshop. Hierin verkopen zij, Corrie Stam en Linda Ubels (de oprichtsters van deze stichting) hele bijzondere fairtrade artikelen veelal gemaakt van alpacawol of wolvilt, maar ook wenskaarten en sieraden.

100% van de opbrengst gaat naar kleinschalige kind-gerelateerde goede doelen!

Je kunt hen vinden op www.kinderenvandeevenaar.nl

Bedankt Corrie en Linda!

Warme groet, Lotty

Vergaderen ten tijde van Corona

Maandag hadden weer een online bestuursvergadering.
Dat blijft toch lastig. We kwamen altijd bij elkaar op de boerderij van Sjaak. Dan aten we eerst samen. En tijdens dat eten wisselden we dan persoonlijke
dingetjes uit. Informeerden hoe het met iedereen is…. en daarna gingen we dan vergaderen.
Online is het zakelijker: iedereen logt in op de afgesproken tijd en ook al is de sfeer gezellig, er is amper gelegenheid even iets persoonlijks uit te wisselen. Jammer dat het nu even zo moet. We doen het ermee.
Een hele leuke bijkomstigheid is wel dat Theo gewoon mee kan doen, vanuit zijn werkkamer in Kayunga. Zo krijgen we extra informatie uit de eerste hand.
In Uganda is de Corona situatie heel wat schrijnender dan bij ons. In de laatste Amahoro heeft u hier meer over kunnen lezen. Daar komen ook nog de verkiezingen en gevolgen daarvan bij, we houden ons adem.
Hartelijke groet, Lotty Sierink, secr.

Op Safari in de Polder

Update mei 2020: Helaas hebben we de wandeltocht tot nader order uit moeten stellen in verband met het coronavirus.

We hebben besloten volgend jaar weer een wandeltocht te organiseren.
Via deze website en de Amahoro houden we u op de hoogte.

Na het succes van de wandeltocht “ Op safari in de polder” op 1 juni 2019, was al snel het idee geboren om dat in 2020 te herhalen.

De deelnemers vonden het wandelen door het natuurgebied van natuurpark Lelystad verrassend en men vond het een leuke activiteit om zo Stichting Bondeko te ondersteunen.

Op 6 juni 2020 vindt de gesponsorde wandeling weer plaats.

We zien u graag weer in 2021!

paarden

Bewogen jaar

Het was ook dit jaar weer een bewogen jaar, vooral vanwege het totaal onverwachte vertrek van drie goeie leerkrachten aan het begin van het schooljaar. Eén presteerde het zelfs om een nieuw contract te tekenen om vervolgens twee dagen later met de noorderzon te verdwijnen. Dit omdat er ergens anders iets meer te verdienen was. Jammer en ook erg frustrerend moet ik zeggen. Maar goed, je kunt je er over opwinden, het helpt niets en je hebt er zelf het meeste last van, dus dat doe ik maar niet meer (probeer ik tenminste). Terwijl ik op vakantie was in Japan kreeg ik, daar boven op, de ontslagbrief van de hoofdonderwijzer per mail doorgestuurd. Drie dagen nadat ik terug was vertrok ook hij. Maar zoals ons aller Cruyff zei “elk nadeel heb zijn voordeel”. Dat is overigens geen uitspraak van hem maar van Willem van Hanegem.

De rest van het onderwijsteam heeft, na de eerste ontmoediging, met enthousiasme de uitdaging opgepakt om er vervolgens vol voor te gaan. We vonden een prima leerkracht voor de eerste klas, een jonge knul die het beter doet dan de juf die vertrok. Ook voor rekenen vonden we een goede vervanger. Jammer genoeg ging de ervaring met de Cambridge rekenmethode, waar Ellen en Annemieke zich zo voor hadden ingezet, voor een deel verloren. Maar de nieuwe leerkracht leert snel en graag en er is goede hoop dat we het rekenonderwijs in de loop van het volgend jaar weer helemaal op de rails hebben. Dan merk je toch dat er in de loop van die inmiddels 12 jaar wel een eigen schoolcultuur is ontstaan. De basisvoorwaarden zijn door die cultuur geborgd. De nieuwe leerkrachten moeten altijd even wennen, maar voegen zich dan meestal snel in onze manier van werken. De kinderen vinden het nog steeds geweldig en we doen het in vergelijking met andere scholen bijzonder goed. Dat is niet heel moeilijk als je ziet hoe het lager onderwijs er hier uitziet. Zie daarvoor mijn artikeltje over het onderwijs in Uganda in de laatste 20 jaar.

Komst Marieke

Volgend jaar wordt een boeiend jaar. We zijn heel blij met de komst van Marieke (het lijkt wel een geboorte aankondiging) die samen met een Ugandese collega de opleiding ’s unit gaat opzetten en leiden. Marieke, afgestudeerd aan de PABO van Helmond heeft een aantal jaren onderwijservaring in Nederland in het speciaal onderwijs en is hier vorig jaar al eens drie maanden als vrijwilligster geweest. Ze is nu terug voor een periode van drie volle jaren. Geweldig! Al langer keken we naar mogelijkheden om onze ervaringen en onze ‘Bondeko manier van onderwijs’, verder uit te dragen en te delen met al die enthousiaste onderwijzers. En die zijn er ondanks alles ook. Onze aanpak is mooi beschreven in het boekje van Annemieke en ook te zien in een filmpje op de Bondeko website. Uiteindelijk moet het een opleidingscentrum worden dat verbonden is aan onze school. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door stichting MWH die zowel de inzet van Marieke en haar collega bekostigd als ook de investerings- en werkingskosten. Daarnaast blijft MWH de school zelf ondersteunen naast Bondeko en tevens financiert MWH nog steeds het beurzenprogramma waarbij elk jaar vier schoolverlaters de kans krijgen door te leren.

Ambities voor BCE

Een van de eerste taken van het nieuwe team van het opleidingscentrum is ervoor te zorgen dat het onderwijsniveau op onze eigen school op een hoog niveau blijft. Daarnaast worden korte bijscholingsdagen georganiseerd voor onderwijzers van andere scholen. Wie weet leidt dit alles later nog wel tot een on-line opleiding. Over dat opleidingscentrum gaan jullie in het volgend nummer meer lezen. We geven het centrum de naam Bondeko Centre of Excellence (BCE). De banner ligt er al een tijdje maar kan er nu echt uit. Ondertussen zijn we druk met het aanwerven van een collega van Marieke. Er zijn inmiddels 15 aanmeldingen. De selectie en gesprekken vinden plaats begin december en we hopen de nieuwe mens begin januari te kunnen verwelkomen.

In de grote vakantie moet er nu wel een ruimte bijgebouwd worden. Dit gaan Charles en Mathias doen, twee oud-leerlingen van de school die inmiddels voldoende training en ervaring hebben om samen met behulp van anderen een eenvoudig nieuw lokaal neer te zetten.

Ik neem meteen deze gelegenheid te baat om iedereen een heel gelukkig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen en om jullie allemaal ook nu weer van harte te bedanken voor alle steun met de hoop natuurlijk dat we ook in 2020 weer op jullie mogen rekenen.

Theo

Op safari in de polder

Op 1 juni 2019 organiseerde Stichting Bondeko een Sponsorwandeling in Natuurpark Lelystad

Een sponsortocht voor Bondeko is een wens van mij die na jaren dan toch in vervulling is gegaan. Doel is natuurlijk om geld in te zamelen maar dan door middel van een sportieve actie.
Hierbij lag een wandeling voor de hand maar hoe doe je dat dan in een polder met veel rechte en lange wegen?
Samen met Lotty zijn we op zoek gegaan naar een locatie. Hoe fijn zou het zijn als deze eerste sponsortocht voor Bondeko vanuit de thuisbasis van Theo kon plaatsvinden? Na overleg met Sjaak en Lotty kwam al snel het Natuurpark Lelystad in beeld. Verzamelen op
de zorgboerderij en na het verkrijgen van informatie over Bondeko bij een kopje koffie waarna de deelnemers op pad kunnen. Op een aantal manieren kon men naar het park komen; op eigengelegenheid, lopend voor de ‘die hards’, met de fiets of gebruik makend van de busjes die Sjaak belangeloos als taxi aanbood.
Het verslag van Peter, Pascal en hun kinderen van de 1 ste Juni 2019 geeft hier een mooi beeld van.
Hun enthousiasme was groot maar ook de andere deelnemers waren zeer tevreden en gingen met een goed gevoel naar huis. Hoe leuk was het om op safari te kunnen gaan in eigen land !!
Ook wij als organisatie waren zeer tevreden over deze dag. Het was mooi weer, enthousiaste deelnemers en natuurlijk een fraaie opbrengst. Met 17 deelnemers is er een bedrag van 420 euro opgehaald. Voor deze eerste keer geweldig. Hartelijk dank!
Mede door de aanwezigheid van de bestuursleden was het op deze manier mogelijk omdat zij allen als vrijwilligers waren ingezet. Volgend jaar hopen wij deze sponsortocht nogmaals te mogen te organiseren en hopen van harte dat u hieraan mee wilt doen, als vrijwilliger en deelnemer.

 

Namens de stichting Bondeko: Lotty en José

De hete Bondekodag van 26 mei

Tien jaar Bondekoschool, dat moest gevierd worden. En dat hebben we gedaan, Theo was er en had zelfs zijn bedrijfsleider Kagumba meegenomen. We wilden dit keer niets van de mensen vragen, maar gewoon feestvieren en een ontmoetingsdag hebben met onze donateurs. Het werd een hete, mooie en ontspannen dag, waar allerlei dingen niet helemaal zijn doorgegaan zoals we die hadden voorbereid, zoals een deel van het uitgebreid spelletjes circuit. Maar er gebeurden ook dingen, die we als bestuur niet hadden voorzien, zoals de presentatie van een mooi boekwerk door Annemieke Mol Lous. De temperatuur lag deze dag op ‘Hoeve Vredeveld’ hoger dan in Uganda. Al voor de aangekondigde openingstijd kwamen de gasten binnen en konden ze koffie krijgen en een gebakje verorberen met de beeltenis van Theo er op. Een smakelijk hapje. Mooi bedrukt, wat klein en ook symbolisch, dat we hier niet het grootste deel van de wereld taart moeten nuttigen. Aan het eind van de dag konden we nog een echt ouderwets ijsje likken alvorens te vertrekken. Tussendoor was er soep, waren er broodjes en was er een gevuld programma en was er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te spreken. Dat gebeurde ook, heel relaxed in de zon. Rixt had een kraam ingericht waar allerlei spulletjes te koop waren voor haar weeskinderen. En er waren verhalen, waar geboeid naar werd geluisterd. Theo vertelde beeldend hoe het met de school ging, Annemieke hield een enthousiast verhaal over haar net verschenen boekwerk over de Bondekoschool. De school kreeg een mooie schoolbel aangeboden en dan was er voor elke leerling nog een speciaal gemaakte Bondeko pen. Het ging vandaag duidelijk niet alleen over koetjes en kalfjes en enig gevoel van voldoening leverde dat toch wel op, moet ik toegeven. We hadden voor de rond 70 bezoekers ook nog een rekentoets van de school in de aanbieding. Maar dat vonden de meesten toch wat moeilijk, wellicht omdat het zowel heet als in het Engels was, eigenlijk de normale onderwijssituatie op de Bondekoschool. Met het kralen maken ging het niet veel beter, al was dit niet in het Engels. En dan was er nog de dienstenveiling om wat onderlinge producten, diensten en ontmoetingen uit te wisselen. Het resultaat was voor de school, een bedrag van 1700 euro(?). Fantastisch. Anja, Dick en Joost Hetsen hadden het weer prima georganiseerd en Nico Vollebregt maakte er een gezellige, vlotlopende veiling van.

Wat was er nog meer? Lotty had een Bondeko visitekaartje gemaakt en Jos een wervend folderboekje over de school. Er was een paginagroot interview van Theo met de lokale krant, er waren ook nieuwe mensen die enthousiast waren. De ‘extended family’ was weer groter geworden. Nee, de dag was niet mislukt, alles liep fantastisch. Het was alsof we de Elfsteden tocht helemaal hadden uitgezwommen. Een ieder van harte gefeliciteerd met alles wat er bereikt is en hoe we dat samen hebben mogen doen.

kagumba theo schoolbel

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook wij ontkomen er niet aan, om aan de maatregelen te moeten voldoen. Daarom plaatsen wij dit artikel, zowel in de Amahoro als op onze website.

Om ervoor te zorgen dat u weet hoe het secretariaat van de Stichting Bondeko uw persoonlijke gegevens gebruikt, hebben wij het privacy beleid voor de Stichting en de website opgesteld.
Bekijk de privacy verklaring die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt hier. We kunnen het op verzoek ook per mail of post toesturen.

De informatie die u kunt verwachten:

  • Waarom wij persoonlijke gegevens verwerken en welke persoonsgegevens dat zijn.
  • Wat we wel en niet daarmee mogen doen, voor het verwerken van persoonlijke gegevens.
  • Gebruikersrechten met betrekking tot gegevensprivacy en hoe u ze kunt uitvoeren.
  • Hoe u contact kunt opnemen met het secretariaat van de Stichting Bondeko over gegevensprivacy.

Volgens de wet zijn wij verplicht om duidelijk te maken hoe u zich kan uitschrijven en waar u de privacy regels kunt vinden. In principe hoeft u niets te doen, mocht u problemen hebben met het privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter of secretaris door middel van een mail aan info@stichtingbondeko.nl

Met vriendelijke groet,

Stichting Bondeko
Joost Hetsen, Voorzitter
Lotty Sierink, Secretaris

!! Feest !!

De Bondekoschool bestaat 10 jaar
10 jaar kwaliteitsonderwijs
voor kansarme kinderen in Uganda

publiek toneelstuk

* 26 mei 2018
* op Hoeve Vredeveld, Zeeasterweg 15, Lelystad
* u bent welkom vanaf 11.00 uur
* voor de kinderen is er een spelletjes circuit
* rond 14.00 uur is er een diensten- en productenveiling
* er is eten en drinken voor iedereen
* en Theo Groot, onze man in Uganda is er ook. Hij zal om 12.00 uur een praatje houden

U bent van harte uitgenodigd

namens

het bestuur van Stichting Bondeko

lees meer over 10 jaar bondekoschool

 

Marjet in Uganda

Zaterdag 7 oktober 2017
marjet 6 marjet 5

Al 3 ½ week in Oeganda en al 3 weken op de Bondekoschool meegedraaid. Tijd om iets van me te laten horen. Maar ik weet nog niet zo goed waar te beginnen – zoveel nieuwe indrukken.

Ik vertelde al eerder dat ik gevraagd ben in P2, de klas van teacher Polline mee te werken. Teacher Polline is een beginnende leerkracht, heeft ook nog niet zo veel opleiding gehad om als leerkracht te werken. De opleiding wordt hier in delen aangeboden. Twee jaar en dan mag je aan het werk, en later kun je dan verder cursussen volgen om een volledig gediplomeerde leerkracht te zijn. Polline heeft een klas van 31 kinderen met een zeer gevarieerd in niveau. Aanvankelijk weet ik niet zo goed waar te beginnen. Er zijn dingen in de organisatie die ik niet handig vind. Heel veel bordlessen en er is veel onderling gekissebis. De aangeschafte rekenmethode vind ik niet geweldig. Heel veel verschillende onderwerpen, iedere les een ander onderwerp, erg abstract en geen aansluiting bij de kinderen in de Oegandese leefwereld. Geen oefenstof om de leerstof te verwerken. Ik ervaar aarzeling – deze methode is door een Nederlandse expert uitgekozen en wie ben ik dan om daar vraagtekens bij te zetten? Op het ogenblik is hier ook een pas afgestudeerde Nederlandse leerkracht, Derk. Hij heeft tijdens zijn opleiding stage gedaan op de Bondekoschool, heeft het hier zo naar zijn zin gehad, dat hij voor het aannemen van een vaste baan in Nederland eerst nog een aantal maanden hier als vrijwilliger wilde werken. Een enthousiaste jongeman, een ras- onderwijzer. Het is heel fijn om met hem mijn ervaringen te delen. Hij werkt mee in P3 en daar hebben ze al besloten om voor een aantal onderwerpen leerlijnen uit te zetten en daar een periode aan te werken. Zo werkten ze daar twee weken aan het inzicht en vaardigheid met breuken – met groot succes . In overleg met de coördinator van de onderbouw Meryem, besloten we voor P2 hetzelfde te gaan doen. We gaan uit van de doelen die de methode aangeeft als te bereiken doelen en gaan die successievelijk aanbieden en inoefenen. Derk geeft ook rekenles in P2, twee keer in de week. Hij neemt het onderdeel sommen maken voor zijn rekening. Het blijkt dat er nog veel hiaten in de basisvaardigheid zitten, dus doen we ook nog een aantal stappen terug. Polline en ik verzorgen de andere onderdelen als tijd, meten, wegen en dergelijke. Twee keer in de week wordt de klas gesplitst. Dan gaat de ene helft aan de slag met de I-pads om ‘Rekentuin’ te doen. Ik gebruik die tijd om met de andere helft ook aan de slag te gaan met een rekenactiviteit. De vriendjes van 10, introductie van de verliefde harten, en toepassing daarvan op sommen als 32+ . = 40. En dan een verwerking met differentiatie: 3+ . = 10 en dergelijke voor de zwakkere leerlingen, en 51+ . = 60, en nog een stapje moeilijker 45+. = . De getallenlijn geïntroduceerd als hulpmiddel om het volgende tiental te bepalen. Dit wordt wel een heel onderwijskundig verhaal, merk ik. Voor de les gisteren heb ik een soort ganzenbord gemaakt, om het snel optellen van hoeveelheden op de dobbelsteen te bevorderen en los te komen van stip voor stip steeds tellen. De kinderen tellen hier veel op de vingers, zelfs als ze het antwoord eigenlijk wel weten – dat zit er ingebakken. De kinderen waren fanatiek aan het spelen en al rondgaand kon ik de zwakkere leerlingen stimuleren om gebruik te maken van doortellen vanaf een dobbelsteen.
marjet1 marjet2

 

 

 

’s Middags werk ik regelmatig met zwakkere leerlingen in een kleine groep om extra oefening te geven op een speelse manier. Die basisvaardigheid moet erin komen. Gistermiddag heb ik de leerkracht overgehaald om de tijd voor homework (weer het maken van een bordles) te gebruiken om de rekenspelen die er al zijn in de klas uit de kist te halen en hiermee aan de slag te gaan. Ik kon in die tijd bij twee groepen een rekenspel introduceren dat ik uit Nederland had meegenomen (met dank aan de sponsor die aanbood deze te financieren!). Ook de leerkracht is helemaal gefascineerd door de speelse werkvormen waarmee je ook rekenstof kunt oefenen.

marjet 4marjet 3

We hebben de groepsindeling gewijzigd. De groepen waren te homogeen van samenstelling, waardoor er in een enkele groep nauwelijks iets van de grond kwam en er veel aandacht uit moest gaan naar motiveren en controleren van deze groep. Op de krukken hebben we de namen van de kinderen geplakt, want er was steeds ruzie over van wie welke kruk was. Veel kleine ingrepen die positief werken. Ook bezig met een meer gevarieerde en aantrekkelijker manier van introduceren van een les, meer variatie in werkvormen, enz. enz. Zo langzamerhand ben ik aardig ingeburgerd. Deze week bracht ik zelfs hele dagen op de school door. In het begin ging ik tussen de middag naar huis om een boterham te eten. Deze week had Polline ‘duty’, wat betekent dat ze verantwoordelijk is voor allerlei activiteiten, als het schoonmaken van het plein, toezicht houden bij het uitdelen van het eten, absenten noteren, de tijd bewaken, enz. Zij kan dan niet bij het eten van de kinderen zitten, dus nam ik dat over en at vervolgens de maaltijd van de leerkrachten: posho met een saus, vaak met bonen, en voor de leerkrachten is er voor ook nog een groene bladgroente bij. Ik moest wel even aan die posho wennen, een soort stijve griesmeel, maar dan van maismeel. Maar inmiddels eet ik de maaltijd regelmatig met smaak; vooral door de saus lukt het me om de posho weg te werken (klinkt niet echt positief – maar dat is zo droog alleen).

In de pauze kijk ik met veel plezier naar de spelactiviteiten van de kinderen. Er zijn schommels, een draaimolen, een glijbaan op de speelplek voor de drie jongste groepen. Maar ik geniet vooral wat ze zelf allemaal verzinnen aan spel met materiaal dat ze op het plein vinden.

Een volgende keer meer over gezamenlijke activiteiten in de schoolwereld van de Bondekoschool.